สาแหรก โตงเตง กล่องโหลด

สาแหรกใช้สำหรับ รถที่เสริมแหนบ หรือ โหลดเตี้ย ยกสูง
โตงเตงใส่เพื่อเพิ่มความแข็งแรง หรือยกให้รถสูงขึ้น
กล่องโหลด เหล็กโหลด หรือก้อนโหลด ใช้หนุนระหว่างแหนบกับเพลา เพื่อให้รถ สูงขึ้น หรือ เตี้ย ลง

Showing all 4 results

X